Mga Kagamitan at Serbisyo

  • Libremg agahan / komplimetarayong agahan

  • Labahan at patuyuan

  • Libreng internet 

  • Pribadong balkonahe

  • Malapit sa Palasyo at iba pang puntahan ng turista 

  • Libreng kape at bickwit

  • Libreng tubig na maiinom
     

Para sa iba pang detalye maaari kayong tumawag sa humerong ito​!

1/11